Gizlilik Sözleşmesi

Restoran Modern internet sitesi “https://www.restoranmodern.com/” Feriye Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.’ne aittir. İnternet Sitesini ziyaret eden Müşterilerin bilgi güvenliği ve gizliliği sağlanmaktadır.

Taraflar arasında sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere müşteriye ait olan kişisel verilerin işlenmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yer almadığı konusunda mutabıktırlar. Kanuni istisna dışında kalan kişisel verilerin işlenmesi için Restoran Modern, veri sorumlusu sıfatı ile müşteriden elde ettiği kişisel verileri Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve sair ikincil mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri, sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla sınırlı olmak üzere toplayıp işleyecektir.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Restoran Modern’e başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aktarılması söz konusu ise bu kişi ve yerleri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, şartları gerçekleşmiş ise kişisel verilerin silinmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bunu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirme, otomatik işleme halinde ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Restoran Modern, Kanun hükümlerindeki düzenlemelere uygun olarak kişisel verilerin korunmasına dair yeterli korumanın bulunduğu ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri aktarabilecektir. Kişisel veri sahibi bu kapsamda olmak kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesine açıkça rıza göstermiştir.

Restoran Modern’in, farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.

İnternet sitesinde yer alan bilgi, her türlü içerik ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Feriye Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.’ye aittir. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları saklıdır.